Vogue Italia - Dissolving Into Light - Short


Client Vogue Italia
Production
Lina Baumann


Director
 Michel Comte
Producer 
Lina Baumann
Director of Photograpy
Fabian Kimoto
Editing
Fabian Kimoto
Music
Gian Dolder
Fashion Editor
Ayako Yoshida
Hair 
Chinatsu
Make Up
Aaron Smith Henrikson
Manicurist
Yuko
1st AC
Raihei Okada
2nd AC
Eiji Keno 
Digital Operator
 Ryosuke Saito
Talent
 Mona Matsuoka
Kimono Stylist
Yuki Sagawa